سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و شش خرداد ماه 1398 / ساعت 11:32:27

برگزاری مسابقات آبرسانی بین آتش نشانان سازمان