سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:20:46

برگزاری مسابقات آبرسانی بین آتش نشانان سازمان