سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:17:13

برگزاری آموزش ایمنی و اطفای حریق برای دانش آموزان پلیس مدرسه شهر گرگان


اولین دوره آموزش ایمنی و اطفای حریق برای دانش آموزان پلیس مدارس شهر گرگان در محل سازمان به صورت تئوری و عملی برگزار گردید .
این دوره به همت واحد ترافیک شهرداری و توسط سازمان آتش نشانی به مدت یک روز در سالن آموزش سازمان انجام شد .
در پایان دوره نیز دانش آموزان پلیس مدارس با واحدهای مختلف سازمان ، مرکز ستاد فرماندهی و خودروهای عملیاتی و تجهیزات آنها آشنا شدند .