سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 17:45:22

حوادث روزانه 24 ساعته سه شنبه هفتم اردیبهشت 1395


حریق منزل - یک فقره
حادثه آسانسور - یک فقره
حوادث امداد و نجات - 2 فقره
حریق خودرو - یک فقره
حریق دکه - یک فقره