سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست و چهار مهر ماه 1397 / ساعت 16:20:10

حوادث 24 ساعته پنجشنبه نهم اردیبهشت 1395


گیرکردن انگشتر و حلقه فلزی - دو فقره
حریق مغازه - یک فقره
حوادث امداد و نجات - 2فقره