سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 19:06:47

حوادث 24 ساعته پنجشنبه نهم اردیبهشت 1395


گیرکردن انگشتر و حلقه فلزی - دو فقره
حریق مغازه - یک فقره
حوادث امداد و نجات - 2فقره