سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و پنج آذر ماه 1397 / ساعت 23:05:08

حوادث روزانه 24 ساعته جمعه دهم اردیبهشت 1395


حریق منزل - 2 فقره
حوادث امداد و نجات - 3 فقره
حادثه آسانسور - یک فقره
حریق مغازه - یک فقره