سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست آذر ماه 1397 / ساعت 07:24:22

ستاد فرماندهی


 
شرح وظایف ستاد فرماندهی:
  • آماده نگهداشتن امکانات ارتباطی سازمان
  • اطمینان از آمادگی کلیه وسایل و تجهیزات فنی مخابراتی و بیسیم با انجام آزمایشات و بازدیدهای دوره ای
  • دریافت کلیه اطلاعات و مکالمات مهم و ارجاع فوری به مقام مافوق جهت اقدام
  • نظارت دقیق در گرفتن آدرس محل حادثه یا آتش سوزی و اعزام نیروها از طریق ایستگاه مربوطه
  • دریافت گزارشات مختلف و انعکاس موارد مطروحه به واحدهای ذیربط
  • انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل
نشانی ستاد فرماندهی  :     گرگان - میدان بسیج - پشت بیمارستان حکیم جرجانی - سایت اداری -
 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

 مسئول ارتباطات و مرکز پیام : محمدباقر اردلان فر