سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:50:13

حوادث روزانه 24 ساعته شنبه یازدهم اردیبهشت 1395


حادثه آسانسور یک فقره /
حریق دکه یک فقره