سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : شش تیر ماه 1398 / ساعت 00:29:28

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1395


حریق منزل مسکونی دوفقره/
حریق انباری یک فقره/
حادثه آسانسور دو فقره/
حوادث امداد و نجات یک فقره