سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 03:33:32

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1395


حریق منزل مسکونی دوفقره/
حریق انباری یک فقره/
حادثه آسانسور دو فقره/
حوادث امداد و نجات یک فقره