سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست و چهار مهر ماه 1397 / ساعت 15:59:40

حوادث روزانه 24 ساعته دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1395


حوادث امداد و نجات دو فقره/
حریق دکه یک فقره/
نشتی گاز یک فقره/