سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:46:32

حوادث روزانه 24 ساعته دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1395


حوادث امداد و نجات دو فقره/
حریق دکه یک فقره/
نشتی گاز یک فقره/