سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست و چهار مهر ماه 1397 / ساعت 15:55:50

حوادث روزانه 24 ساعته چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1395


حریق درخت یک فقره /
تصادف خودرویی یک فقره /
حوادث امداد و نجات سه فقره /