سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:42:57

حوادث روزانه 24 ساعته چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1395


حریق درخت یک فقره /
تصادف خودرویی یک فقره /
حوادث امداد و نجات سه فقره /