سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و شش خرداد ماه 1398 / ساعت 11:52:03

حوادث روزانه 24 ساعته چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1395


حریق درخت یک فقره /
تصادف خودرویی یک فقره /
حوادث امداد و نجات سه فقره /