سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:35:50

حوادث روزانه 24 ساعته شنبه هجدهم اردیبهشت 1395


حریق وسایل نقلیه یک فقره /
نشتی گاز از خودرو یک فقره /
سقوط به داخل رودخانه یک فقره /