سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و پنج آذر ماه 1397 / ساعت 23:22:10

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه نوزدهم اردیبهشت 1395


ورود مار به اماکن یک فقره /
افتادن خودرو داخل کانال یک فقره/
نشتی گاز از خودرو یک فقره /
بسته شدن درب منزل یک فقره /