سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و پنج آذر ماه 1397 / ساعت 22:33:57

حوادث روزانه 24 ساعته پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395


حوادث امداد و نجات 3 فقره/
ورود مار به داخل منزل یک فقره/
حریق منزل مسکونی یک فقره/
حادثه آسانسور یک فقره/
سقوط درخت یک فقره/