سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:17:09

حوادث روزانه 24 ساعته جمعه 24 اردیبهشت 1395


حریق علفزار یک فقره/
حریق منزل مسکونی یک فقره/
حادثه آسانسور یک فقره/
ریزش آوار ساختمان یک فقره/
حادثه امداد و نجات 2 فقره/