سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 17:45:18

حوادث روزانه 24 ساعته شنبه 25 اردیبهشت 1395


حریق علفزار 2 فقره/
ورود مار به داخل اماکن 2 فقره/
آبگرفتگی اماکن یک فقره/
حادثه امداد و نجات یک فقره/