سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست و چهار مهر ماه 1397 / ساعت 15:24:14

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه 26 اردیبهشت 1395


حوادث امداد و نجات 2 فقره/
ورود حیوانات موذی و  وحشی به داخل اماکن 4 فقره/
حریق منزل مسکونی یک فقره/
حریق اماکن تجاری یک فقره/
حریق خودرو یک فقره/