سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 19:06:44

حوادث روزانه 24 ساعته دوشنبه 27 اردیبهشت 1395


حریق ضایعات یک فقره/
تصادف خودرویی یک فقره مصدومین 3 نفر /