سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:46:27

وقوع 164 فقره حریق و حوادث در اردیبهشت ماه سال 1395 در شهر گرگان و توابع


در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 164 فقره حریق و حوادث رخ داد که از این حوادث تعداد 152 فقره در داخل شهر و تعداد 12 فقره در خارج از شهر بوده است .
از کل این حوادث تعداد 50 فقره حریق و تعداد 114 فقره حوادث امداد و نجات بوده است .
در این حوادث و آتش سوزیها متاسفانه تعداد 12 نفر از هموطنانمان مصدوم شدند .

دانلود جدول حریق و حوادث اردیبهشت ماه 1395