سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : شش تیر ماه 1398 / ساعت 00:28:30

حوادث روزانه 24 ساعته شنبه اول خرداد 1395


آبگرفتگی یک فقره /
حوادث امداد و نجات دو فقره/
حریق مغازه یک فقره/
حریق خودرو یک فقره/
گیرکردن انگشتری یک فقره/