سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 17:50:39

حوادث روزانه 24 ساعته شنبه اول خرداد 1395


آبگرفتگی یک فقره /
حوادث امداد و نجات دو فقره/
حریق مغازه یک فقره/
حریق خودرو یک فقره/
گیرکردن انگشتری یک فقره/