سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و پنج آذر ماه 1397 / ساعت 23:45:04

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه دوم خرداد 1395


سقوط از ارتفاع یک فقره/
حادثه آسانسور یک فقره/
حوادث امداد و نجات سه فقره/
نشست زمین یک فقره/