سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 04:21:45

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه دوم خرداد 1395


سقوط از ارتفاع یک فقره/
حادثه آسانسور یک فقره/
حوادث امداد و نجات سه فقره/
نشست زمین یک فقره/