سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 17:48:00

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه 16خرداد 1395


حوادث امداد و نجات یک فقره /
حریق علفزار 6فقره/
حریق پیک نیکی یک فقره/
گیرکردن انگشتری یک فقره/
ورود مار به داخل اماکن یک فقره/

حریق کابلهای برق یک فقره/