سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 04:18:03

حوادث روزانه 24 ساعته دوشنبه 17 خرداد 1395


حادثه آسانسور یک فقره/
حریق علفزار یک فقره/
حریق منزل مسکونی یک فقره/
حوادث امداد و نجات 2 فقره/