سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و پنج آذر ماه 1397 / ساعت 22:34:14

حوادث روزانه 24 ساعته جمعه 21 خرداد 1395


حریق علفزار و سفال گندم 3 فقره/
حوادث امداد و نجات 2فقره/
گیرکردن سر کودک بین نرده ها یک فقره/
حریق آسانسور یک فقره/
حریق ترانس برق یک فقره/
آبگرفتگی یک فقره/