سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 03:25:50

حوادث روزانه 24 ساعته جمعه 21 خرداد 1395


حریق علفزار و سفال گندم 3 فقره/
حوادث امداد و نجات 2فقره/
گیرکردن سر کودک بین نرده ها یک فقره/
حریق آسانسور یک فقره/
حریق ترانس برق یک فقره/
آبگرفتگی یک فقره/