سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 03:25:13

حوادث روزانه 24 ساعته شنبه 22خرداد 1395


حادثه امداد و نجات یک فقره/
ورود مار به داخل اماکن یک فقره/
حریق علفزار یک فقره/
حادثه آسانسور یک فقره/