سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:20:34

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه 23 خرداد 1395


حوادث امداد و نجات یک فقره/
ورود مار به داخل اماکن یک فقره/
تصادف خودرویی یک فقره/