سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 03:24:57

حوادث روزانه 24 ساعته سه شنبه 25خرداد 1395


حوادث خودرویی یک فقره/
حوادث امداد و نجات یک فقره/
حریق علفزار و گندمزار سه فقره/
حریق خودرو یک فقره/
حریق سیلندرهای گاز مایع یک فقره/