سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 03:55:31

حوادث روزانه 24 ساعته چهارشنبه 26خرداد 1395


حادثه آسانسور 2 فقره/
ورود مار به داخل اماکن یک فقره/
حریق علفزار ، سفال گندم و ضایعات 4 فقره/
حریق خودرویی یک فقره/
حریق منزل مسکونی یک فقره/
حوادث امداد و نجات یک فقره/