سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:09:59

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه 30 خرداد 1395


نشت گاز از خودرو یک فقره/
حریق علفزار و سفال گندم 3 فقره/
حوادث امداد و نجات یک فقره/
حریق خودرو یک فقره/