سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 04:41:06

حوادث روزانه 24 ساعته دوشنبه 31 خرداد 1395


حریق پیک نیکی دو فقره/
حریق علفزار 4 فقره/
حوادث آسانسور یک فقره/
ورود مار به اماکن یک فقره/
حادثه گیر کردن انگشتر یک فقره/
فرورفتن سوزن چرخ خیاطی در دست یک فقره/
حریق خودرو یک فقره/
حوادث امداد و نجات یک فقره/
حریق منزل مسکونی یک فقره/