سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:46:25

حوادث روزانه 24 ساعته چهارشنبه دوم تیر 1395


حریق مغازه یک فقره/
حریق علفزار و سفال گندم 4 فقره/
حوادث امداد و نجات 3 فقره/