سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 17:50:35

حوادث روزانه 24 ساعته جمعه 4 تیر 1395


حریق سفال گندم و علفزار 4 فقره/
حوادث امداد و نجات 2 فقره/
حادثه آسانسور یک فقره/