سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:42:48

حوادث روزانه 24 ساعته شنبه 5 تیر 1395


حوادث امداد و نجات 4 فقره/
حریق علفزار و ضایعات 4 فقره/
نشتی گاز از خودرو یک فقره/