سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست آذر ماه 1397 / ساعت 07:27:53

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه 6 تیر 1395


حریق منزل مسکونی یک فقره/
حوادث امداد و نجات 2 فقره/
ریزش آوار یک فقره/
حریق مغازه یک فقره/
حریق ضایعات یک فقره/