سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : بیست و چهار مهر ماه 1397 / ساعت 15:47:59

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه ۱۳ تیر 1395


حریق خودرو یک فقره/
حریق مغازه ۳فقره/
حریق ضایعات یک فقره/
حوادث امداد و نجات یک فقره/
ورود مار به داخل اماکن یک فقره/