سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و شش خرداد ماه 1398 / ساعت 11:45:09

حوادث روزانه 24 ساعته یکشنبه ۱۳ تیر 1395


حریق خودرو یک فقره/
حریق مغازه ۳فقره/
حریق ضایعات یک فقره/
حوادث امداد و نجات یک فقره/
ورود مار به داخل اماکن یک فقره/