سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 04:10:40

کسب عنوان مقام سوم در رشته آبرسانی و ششم تیمی در مسابقات کشوری توسط تیم عملیاتی ورزشی سازمان


تیم عملیاتی ورزشی سازمان متشکل از آتش نشانان عملیاتی در المپیاد کشوری عملیاتی ورزشی آتش نشانان کشور که در مهرماه سال جاری در شهر تبریز برگزار گردید موفق به کسب مقام سوم در رشته آبرسانی و مقام ششم تیمی در بین 40 تیم شرکت کننده در مسابقات گردید .
این مسابقات به مدت یک هفته در شهر تبریز توسط سازمان شهرداریها و سازمان آتش نشانی تبریز برگزار گردید که شامل آیتم های مختلفی از جمله صعود و فرود و تخلیه اضطراری ، طناب کشی ،شنا ، دوی 100 متر ، دوی 4 در 100 متر ، آبرسانی و ترکیبی بود که تیم سازمان اتش نشانی گرگان موفق به کسب مقام سوم در رشته آبرسانی و مقام ششم تیمی در بین تیم های شرکت کننده گردید .