سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و شش خرداد ماه 1398 / ساعت 11:22:58

تقدیر از دانش آموزانی که در چهارشنبه پایان سال به توصیه های آتش نشانی توجه نمودند


در مراسمی از دانش آموزانی که در چهارشنبه پایان سال توصیه های آتش نشانی را جدی گرفته و از انجام رفتارهای خطرناک خودداری نمودند با اهدای جوایزی تقدیر و قدردانی گردید.
این مراسم که به همت مدیریت دبستان متقین گرگان برگزار گردید دانش آموزان این دبستان با توجه به توصیه های اتش نشانی و رعایت این نکات از حضور در مکانهای خطرناک و انجام کارهایی که موجب صدمه زدن به خود و دیگران می شد خودداری نمودند . به همین جهت و به منظور نهادینه شدن اینگونه اقدامات در بین دانش آموزان دیگر هدیه ای به رسم یادبود توسط مدیریت مدرسه و سازمان آتش نشانی تهیه و به این دانش آموزان اهدا گردید.