سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : بیست و هشت فروردین ماه 1400 / ساعت 19:01:27

سومین دوره آموزش شهروندی ویژه شهروندان گرگانی در شهریور ماه برگزار گردید


این دوره به مدت 3 روز در محل سازمان آتش نشانی گرگان برگزار گردید.
در این دوره شهروندان با انواع آتش سوزیها ، خاموش کننده های دستی  ، پیشگیری از حریق و خروج اضطراری آشنا شده  و به صورت عملی راههای مقابله با آتش سوزیها را تمرین نمودند .
همچنین در پایان دوره از کلیه فراگیران در دوره آزمون کتبی اخذ و گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد .