سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سیزده خرداد ماه 1399 / ساعت 05:26:57

دومین دوره آموزش پیشرفته آتش نشانی برای آتش نشانان داوطلب برگزار گردید .


این دوره آموزشی به منظور آشنایی بیشتر آتش نشانان داوطلب با فعالیتها و تجهیزات عملیاتی سازمان و به مدت 5 روز در محل سالن آموزش سازمان و توسط مربیان مجرب آتش نشانی به صورت تئوری و عملی برگزار گردید .

 در این دوره ،آتش نشانان داوطلب با مباحث رفتار شناسی حریق آشنا شده و کف و کفسازها ، دستگاههای تنفسی ، پمپ ، لوله ها و اتصالات ، نردبانهای دستی ، آبرسانی و اطفای حریق ، کمکهای اولیه ، امداد و نجات با سِت هیدرولیک و آشنایی با طنابها ،کار با تشک و  تونل نجات و فرود ایمن از ساختمان را تمرین کردند .

در پایان دوره نیز از فراگیران آزمون کتبی به عمل آمد و برای آنان گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد .