سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 04:11:53

شرح وظایف سازمان


بر اساس ماده دو اساسنامه سازمان آتش نشانی، وظایف این سازمان به شرح زیر اعلام گردید: 
1- نجات جان انسان ها، مهار و اطفاء حریق و حفاظت از ثروت های ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن،
2- برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی 
3- آموزش های لازم در امور آتش نشانی و خدمات ایمنی در سطوح مختلف سازمان برای کارکنان و افراد خارج از سازمان طی برنامه های زمان بندی شده
4- ایجاد و توسعه ایستگاه های مورد نیاز و بهره برداری از آنها
5- نظارت بر عملیات موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی
6- انجام ترتیبات لازم جهت مقابله و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی
7- نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمان ها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمباران های شیمیایی و اتمی و ...)