سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : شانزده اسفند ماه 1399 / ساعت 15:44:57

برگزاری مسابقه تیمی عملیاتی سازمان آتش نشانی گرگان


👆🚒برگزاری مسابقه تیمی عملیاتی آتش نشانی گرگان این مسابقه با چهار آیتم چهار نفره تیمی امروز برگزار شد .
این مسابقات جهت بالابردن آمادگی پرسنل عملیاتی سازمان با آیتم های متفاوت هر ماه با هماهنگی واحد ورزش سازمان برگزار می گردد .
✅ برای اولین بار نیروهای داوطلب سازمان آتش نشانی نیز در این مسابقات شرکت نمودند .