سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و نه اردیبهشت ماه 1398 / ساعت 21:53:40

آمار 24ساعت گذشته 9 آذر 1397 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


- در ساعت ۱۱/۳۸ یک مورد تصادف از مسیر گرگان به طرف علی آباد (خط نومل ) به ۱۲۵ آتش نشانی اعلام گردید که بلافاصله از ایستگاه ۲ به آن محل اعزام شدند و نسبت به رها سازی و کمک به مصدومین و ایمن سازی انجام گرفت .
- در ساعت ۱۹/۰۷ از خیابان امام مبنی بر آتش سوزی باکس زباله اعلام گردید که بلافاصله از ایستگاه ۱ به آن محل اعزام و نسبت به اطفاء آن اقدام نمودند .
 - در ساعت ۲۲/۱۵ آتش سوزی ضایعات از پشت شرکت نفت به ۱۲۵ اعلام گردید که تیم عملیاتی ایستگاه ۵ به آن محل اعزام شدند و اقدامات اطفایی صورت گرفت .
 - یک مورد حریق کارگاه درساعت ۱ نیمه شب از مسیر روستای نومل به سازمان اعلام گردید که تیم عملیاتی ایستگاه ۲ به آن محل اعزام که بعد از تلاش حدوداَ  یک  ساعته اطفا کامل آن صورت گرفت .
 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی روزی امن و بی خطری را برای شهروندان گرامی آرزو مینماید .