سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : شانزده اسفند ماه 1399 / ساعت 01:28:39

آمار حریق و حوادث 24 ساعته مورخ ۹۷/۹/۲۴ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 در ساعت ۱۰/۳۶ یک مورد محبوس شدن گربه داخل شومینه از کوی رفیعی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اعلام گردید و از ایستگاه شماره ۳ جهت رها سازی و نجات گربه اعزام شدند.

🚒 خبر محبوس شدن در کابین آسانسور به علت نقص فنی در ساعت ۱۳/۳۰ از دخانیات به سامانه ۱۲۵ اعلام گردید که از ایستگاه ۶ جهت نجات و امداد رسانی اعزام شدند .

🚒 یک مورد اقدام به خود کشی در ساعت ۱۷/۲۶ از اورژانس اجتماعی اعلام گردید . که تیم عملیاتی سازمان جهت همکاری در محل حاضر شدند .

🚒 حریق لاستیک فرسوده در قلعه خندان در ساعت ۱۹/۳۸ - از ایستگاه ۱ جهت اطفاء اعزام شدند .

✅ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان روزی خوش و بی خطری را برای شما شهروندان گرامی آرزو می نماید .