سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : شانزده اسفند ماه 1399 / ساعت 01:37:14

آمار حریق و حوادث 24 ساعت گذشته مورخ ۹۷/۹/۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 حریق خودروی پراید در ساعت ۱۱/۵۱ در بلوار چاله باغ که بلافاصله از ایستگاه ۳ به آن محل اعزام شدند و اقدامات لازم صورت گرفت . از نکات قابل توجه در این ماموریت قبل از اینکه تیم آتش نشانی برسد . حریق توسط شهروندان با توجه به آموزشهایی که دیده بودند با استفاده از خاموش کننده دستی پودر گاز اطفاء شده بود .

🚒 در ساعت ۱۸/۴۴ طی تماس پلیس راه یک مورد تصادف در محور گرگان به جلین اعلام گردید . که از ایستگاه ۲ جهت امداد رسانی اعزام شدند.

🚒 دومین حریق خودرو در روز گذشته از روبروی میدان بار در ساعت ۱۹/۵۰ بود که بلافاصله از ایستگاه ۴ جهت اطفاء اعزام شدند .
 
🚒 در ساعت ۲۳/۰۶ از ایستگاه ۴ یک مورد نجات حیوانات به گرگانجدید ۶ اعزام شدند .

🚒 حریق لاستیک فرسوده در جرجان ۵ در ساعت ۱۸ دقیقه بامداد که از ایستگاه ۴ به این ماموریت اعزام شدند و از گسترش حریق جلوگیری کردند .

🚒 در ساعت ۴۴ دقیقه بامداد بود که یک مورد حریق منزل از صیاد ۷ به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام گردید که بلافاصله از ایستگاه ۶ جهت اطفاء حریق به آن محل اعزام شدند .

🚒 نکات آموزشی : شهروندان گرامی بهترین وسیله برای اطفاء حریقهای کوچک خودرویی  استفاده از خاموش کننده دستی پودر و گاز می باشد .

🚨 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان روزی خوش و بی خطری را برای شما شهروندان گرامی آرزو می نماید .