سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : شانزده اسفند ماه 1399 / ساعت 02:09:12

آمار حریق و حوادث ۲۴ ساعت مورخ ۹۷/۹/۲۸ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 در ساعت ۹/۰۴ یک مورد حریق پست برق بصورت مانور بدون اطلاع قبلی در جاده آق قلا به مرکز ۱۲۵  اعلام گردید که تیم عملیاتی از ایستگاه ۱ به موقع اعزام و اقدامان لازم انجام گرفت .

🚒 انتهای شهریار در ساعت ۹/۱۵ حریق انباری ضایعات - از ایستگاه ۴ به ماموریت اعزام شدند . - یک نفر جراحت سطحی دید که اورژانس فراخوان شد .

🚒 در ساعت ۱۶/۲۰ پیشگیری از خطر در چناران ۷۶ - از ایستگاه ۲ به آن محل اعزام شدند .

🚒 در ساعت ۱۰/۱۶ از کوی طالقانی بک مورد حریق منزل مسکونی به سازمان اعلام گردید که بلافاصله از ایستگاه ۲ اعزام  و اطفاء حریق صورت گرفت . متاسفانه یک نفر دچار سوختگی گردید که بلافاصله با کمک اورژانس به مرکز درمانی منتقل گردید .

🚒  حریق تعویض روغن در خیابان اوزینه در ساعت ۱۹/۳۵ - اقدام کننده جهت اطفاء ایستگاه ۲

🚒 محبوس شدن در آسانسور ۱۲ شب - اقدام کننده ایستگاه ۶
 
🚒 نبش عدالت ۱۰۳/۲ حریق دکه نگهبانی در ساعت ۱۲/۱۳ شب - اقدام کننده ایستگاه ۶

🚒 پیشگیری از خطر در شهرک گلستان در ساعت ۱۲/۲۲ شب - اقدام کننده ایستگاه ۱

🚒 قابل توجه پیمانکاران ساختمانی : با توجه به سرمای هوا و استفاده نگهبانان ساختمانهای در حال ساخت (که در چادر و کانکس شب میخوابند  )از وسایل گرمایشی  ( برقی و گازی مثل پیک نیکی و غیره ) امکان آتش سوزی و گاز گرفتگی وجود دارد. لذا توصیه می شود مقداری از پنجره را برای تهویه هوا باز نگه دارند .