سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : شانزده اسفند ماه 1399 / ساعت 02:01:44

آمار حریق و حوادث مورخ ۹۷/۹/۲۹ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 در ساعت ۱۳/۱۴ از جرجان ۶ ، یک مورد گیر کردن بچه ۲ ساله در لباسشویی به سامانه ۱۲۵ سازمان اعلام گردید که بلافاصله از ایستگاه شماره ۴ جهت امداد و نجات حرکت کردند . و توانستند بچه را از داخل لبایشویی بیرون بیاورند .

🚒 ساعت ۱۴/۵۱ از شهرک شهریار پیشگیری از خطر به سازمان اعلام گردید . - اقدام کننده ایستگاه ۴

🚒 نجات فرد محبوس شدن در آسانسور در ساعت ۱۴/۵۲ از ملاقاتی ۷ - اقدام کننده ایستگاه ۲

🚒 سقوط یک راس بز به داخل چاه در کوی افسران . تیم ایستگاه ۵ با استفاده از سه پایه نجات بداخل چاه رفتند و بز را از داخل چاه بیرون آوردند .

🚒 : والدین گرامی مراقب فرزندان خود باشیم . حادثه خبر نمیکنید .

🚒 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان روزی خوش و بی خطری را برای شما شهروندان گرامی آرزو می نماید .