سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : شانزده اسفند ماه 1399 / ساعت 02:11:06

آمار حریق و حوادث تاریخهای ۳۰ آذر و ۱ دی ماه ۱۳۹۷ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 حریق منزل در افسران ۲ در ساعت ۱۱/۵۳ - اقدام کننده ایستگاه ۱ ، اقدام فوری و ایمن سازی و جلوگیری از گسترش حریق

🚒 حریق انباری ضایعات در ساعت ۱۳/۴۹ در کاشانی ۲۶ - اقدام کننده ایستگاه ۲

🚒 حریق آبگرمکن در ساعت ۱۵/۱۷ در رسالت ۳۶ - اقدام کننده ایستگاه۱

🚒 محبوس شدن در آیانسور در صیاد ۴۰ و خیابان لشکر در ساعتهای ۱۸/۳۷  و ۱۲/۲۰

🚒 حریق درخت در پارک جنگلی النگدره در ساعت ۲۳/۳۷  - اقدام کننده ایستگاه ۶

🚒 با آرزوی روزی خوش و بی خطر

🚒 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان