سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : سی آبان ماه 1398 / ساعت 14:51:29

آتش سوزی کارگاه ها