سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و شش خرداد ماه 1398 / ساعت 11:46:58

آمار حریق و حوادث ۲۴ ساعت گذشته مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگلن


🚒 حریق خودرو بعد از میدان بسیج روبرو هتل پیوند در ساعت ۱۰/۳۴ - اقدام کننده ایستگاه ۵ - اطفاء حریق و ایمن سازی محل

🚒حریق خودرو در میدان مفتح در ساعت ۱۲/۵۷ - اقدام کننده ایستگاه ۵ - اطفاء حریق و ایمن سازی محل

🚒 ورود حیوان در منزل در رسالت ۴۶ در ساعت ۱۴/۰۵ - اقدام کننده ایستگاه ۱

🚒 آتش سوزی منزل در ساعت ۱۴/۵۱ ما بین مهرگان ۳ و ۵ - توسط ایستگاه ۶ بازدید شد مشکل خاصی نبود .

🚒 آتش سوزی ضایعات در اتاق نگهبانی در جامی ۲ - در ساعت ۱۵/۳۷ - اقدام کننده ایستگاه ۴ - بازدید شد مشکل خاصی نبود .

🚒 رفع خطر در منزل در ساعت ۲۲/۳۳ در گرگانپارس - اقدام کننده ایستگاه ۲

🚒 رفع خطر در منزل در ساعت ۳۱ دقیقه نیمه شب در چاله باغ - اقدام کننده ایستگاه ۳

🚒 تصادف خودرو با خودرو  در زیر گذر جاده ناهار خوران در ساعت ۲۹ دقیقه نیمه شب - اقدام کننده ایستگاه ۶ - ایمن سازی  و رفع خطر

🚒 در محور صیاد شیرازی تصادف خودرو با خودرو در ساعت ۱ نیمه شب - اقدام کننده  ایستگاه ۳ - ایمن سازی و رفع خطر

🚒 رفع خطر در منزل در ساعت ۱/۱۴ نیمه شب در عدالت ۷۱ - اقدام کننده ایستگاه ۶

 

🌹با آرزوی روزی خوش و بی خطر

🚒 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان