سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی و یک شهریور ماه 1398 / ساعت 00:50:04

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه