سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : هشت اسفند ماه 1398 / ساعت 16:32:21

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه