سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی تیر ماه 1398 / ساعت 19:16:27

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه