سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : سی آبان ماه 1398 / ساعت 14:22:50

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه