سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | دوشنبه : ده آذر ماه 1399 / ساعت 19:54:16

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه