سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | چهارشنبه : یک آذر ماه 1396 / ساعت 11:02:00

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه