سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : دو فروردین ماه 1398 / ساعت 06:00:37

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه