سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : بیست و هفت دی ماه 1397 / ساعت 19:57:57

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه