سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | چهارشنبه : پنج مهر ماه 1396 / ساعت 01:12:05

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه