سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سیزده خرداد ماه 1399 / ساعت 05:07:19

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه