سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | پنجشنبه : سه اسفند ماه 1396 / ساعت 08:17:01

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه