سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : سی تیر ماه 1398 / ساعت 19:27:13

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه