سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : بیست و پنج آبان ماه 1397 / ساعت 02:12:52

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه